Inline marathon Berlín

Jeden z najprestížnejších inlininových pretekov na svete.

23 09. 2017 - 23 09. 2017